Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Od wieków ludzie wykorzystywali las jako źródło budulca – drewna. Także inne bogactwa leśne służyły kolejnym pokoleniom. Owoce leśne, grzyby, zioła, miód, torf leśny, glina , a wreszcie mięso, skóry i kości zwierząt to bogactwo, którym las darzy nas do dzisiaj.

Uzyskiwanie drewna przez nadleśnictwa prowadzone jest na podstawie planu Urządzania Gospodarstwa Leśnego sporządzanego na 10 lat. Jest to główny cel gospodarki leśnej. Określa się roczny etat cięć (możliwa ilość cięć bez szkód dla drzewostanu) w użytkach rębnych i przedrębnych (drzewne użytki, które pozyskuje się w czasie cięć pielęgnacyjnych, zanim drzewa uzyskają odpowiedni wiek). Stanowią one tzw. użytki główne. Obejmują sortymenty drewna okrągłego i wyroby drzewne, pozyskiwane ze ściętych drzew, zarówno z części nadziemnych, jak i podziemnych.
Zadania na lata od 2006 do 2015 w nadleśnictwie Cybinka to pozyskanie drewna w ilości 898373 m³ grubizny netto w tym: 
  • etat cięć w użytkowaniu rębnym - 532863 m³ grubizny netto
  • etat cięć w użytkowaniu przedrębnym - 14796.85 ha o miąższości szacunkowej 365510 m³ grubizny netto.

Drewno pozyskuje się metodami:

  • zrywka surowca środkami nasiębiernymi przy użyciu sprzętu specjalistycznego (drewno jest załadowane na specjalistyczny ciągnik, nie ma kontaktu z glebą, co ogranicza szkody naziemne podłoża),
  • pozyskanie drewna harwesterami.
Na terenie Nadleśnictwa Cybinka obowiązuje stosowanie olejów biodegradowalnych przez
wszystkich wykonawców prac leśnych związanych z pozyskaniem drewna.
 
Użytkami ubocznymi, zwanymi niedrzewnymi są:
  • użytki pochodzenia roślinnego - żywice, kora, listowie, owoce leśne, grzyby jadalne, zioła lecznicze i przemysłowe, choinki itp,
  • użytki pochodzenia zwierzęcego - produkty łowiectwa i pszczelarstwa leśnego, ślimaki,
  • kopaliny - torf, żwir, glina itp.
Użytkowanie uboczne Nadleśnictwa Cybinka ma zawężony zakres. W jego ramach prowadzi się gospodarkę łowiecką, pozyskuje kruszywo na bieżące remonty dróg, nie prowadzi hodowli choinek.