Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jest nauką, która zajmuje się organizacją przebiegu produkcji w gospodarstwach leśnych, tak aby następował zarówno stały wzrost produkcji, jak również wzrastała społeczna użyteczność lasów.

W ramach urządzania lasu zostały wykonane w 2004 r. przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu prace glebowo-siedliskowe, geodezyjne, zaprojektowano aktualizację lasów ochronnych dla Nadleśnictwa Cybinka.
Prace urządzeniowe miały miejsce w terenie. Ustalono granice wyłączeń taksacyjnych, osobliwości przyrodnicze, hodowlany cel gospodarowania i wskazania gospodarcze dla wszystkich wyłączeń. Dokonano inwentaryzacji zasobów drzewnych. 
Prace kameralne dotyczyły stworzenia map gospodarczych i przeglądowych, otrzymano opisy taksacyjne. Podsumowaniem działań urządzeniowych był m.in:
  • ogólny opis lasów nadleśnictwa Cybinka,
  • program ochrony przyrody z kompletem map,
  • wykaz projektowanych cięć rębnych,
  • wydruki danych inwentaryzacji,
  • materiały kartograficzne (np. mapy gospodarcze, przeglądowe ochrony przeciwpożarowej, gospodarki łowieckiej, zagospodarowania rekreacyjnego).

Pobierz Instrukcję Urządzania Lasu.