Wydawca treści Wydawca treści

Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
Unable to find Velocity template with ID _TEMPLATE_CONTEXT_/10097/1226077/27172334/ARTICLE-KAFLE-SOCIAL-MEDIA
1<div class="article-lp article-lp-$reserved-article-id.data"> 
2	<h1 class="article-lp-title">$reserved-article-title.data</h1> 
3 
4    #set ($simpleDateFormat = $portal.class.forName("java.text.SimpleDateFormat").getConstructor($portal.class.forName("java.lang.String"), $portal.class.forName("java.util.Locale")).newInstance("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z", $localeUtil.default)) 
5	#set($create-date = $simpleDateFormat.parse($reserved-article-create-date.data)) 
6    #set($create-date-string = $dateUtil.getDate($create-date, "dd.MM.yyyy", $localeUtil.default)) 
7    <div class="article-lp-metadata">$create-date-string | $reserved-article-author-name.data</div> 
8     
9    <div id="article-$reserved-article-id.data"><!-- empty div anchor --></div> 
10    <script type="text/javascript"> 
11        jQuery("#article-$reserved-article-id.data").parents(".portlet").addClass("show-asset-full-content"); 
12        jQuery("body").addClass("full-article-mode"); 
13    </script> 
14     
15    #parse ("$journalTemplatesPath/ARTICLE-KAFLE-SOCIAL-MEDIA") 
16    #parse ("$journalTemplatesPath/ARTICLE-KAFLE-TOP-GALLERY") 
17     
18    <p class="article-lp-description">$reserved-article-description.data</p> 
19 
20    <div class="article-lp-content">$content.data</div> 
21 
22    #if ($file.siblings.size() > 0 && $file.siblings.get(0).data != '') 
23	<div class="article-lp-attachments"> 
24		<h2>Materiały do pobrania</h2> 
25		<ul style="clear: both;"> 
26		    #foreach ($item in $file.getSiblings()) 
27		        #set ($item_name=$item.filedescription.getData())        
28		        #if ($item_name == "") 
29		            #set ($item_name=$item.filetitle.getData())      
30		        #end     
31		        #if ($item_name == "") 
32		            #set ($item_name=$item.getData())        
33		        #end     
34		        #set ($indexOfDot = $item.getData().lastIndexOf(".") + 1) 
35		         
36		        #set ($ext = $item.getData().substring($indexOfDot) + ".png") 
37		        #if ($item_name != "") 
38		        <li><a href="$item.getData()"><img src="/html/themes/_unstyled/images/file_system/small/$ext"></a> <a href="$item.getData()">$item_name</a></li> 
39		        #end     
40		    #end 
41		</ul> 
42	</div> 
43	#end 
44</div> 

Oferta łowiecka

Na terenie nadleśnictwa Cybinka znajduje się 6 obwodów łowieckich. 5 z nich jest dzierżawionych przez Polski Związek Łowiecki. Ośrodek Hodowli Zwierzyny należy do nadleśnictwa.

Obwody łowieckie nadleśnictwa Cybinka to:
  • Ośrodek Hodowli Zwierzyny,
  • „Wieniec" Budachów,
  • „Tumak" Cybinka,
  • 2 obwody „Czajka" Zielona Góra,
  • „Sokół" Krosno Odrzańskie.
 
Zwierzyna łowna na tym terenie to przede wszystkim jelenie, sarny i dziki.
Na terenie nadleśnictwa Cybinka istnieją urządzenia turystyczne, nieudostępnione do ogólnego użytku, wykorzystywane przez koła łowieckie jako śniadaniska z zadaszeniem, stołami, ławami, miejscem do grillowania i palenia ognisk.