Projekty i fundusze

W roku 2014 Nadleśnictwo Cybinka zrealizowało projekt pod tytułem „Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Cybinka i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt”. Partnerem projektu ze strony Saksonii jest Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z siedzibą Kamenz.

Zasoby leśne

Mamy prawie 50% lesistości - kto dba o zielonogórskie lasy i jak możemy z nich korzystać? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o zielonogórskich duktach.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

„ Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko. Stop! Nie wypalaj – nie zabijaj".

Ochrona przyrody

Serdecznie zapraszamy do posłuchania audycji w każdą ostatnią środę miesiąca od godz. 20.00 !

Użytkowanie lasu

„Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa"

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jest nauką, która zajmuje się organizacją przebiegu produkcji w gospodarstwach leśnych, tak aby następował zarówno stały wzrost produkcji, jak również wzrastała społeczna użyteczność lasów.

Łowiectwo

W dniach 29.02 do 02.03.2016 roku na terenie Nadleśnictwa Cybinka przeprowadzono największe w naszej historii tego rodzaju działania ...

Certyfikaty

„Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa"

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Obowiązkiem właściciela lasu, wynikającym z ustawy o lasach jest m.in. zachowanie roślinności leśnej, odnawianie jej, pielęgnacja, ochrona lasu, zwalczanie szkodników.