Projekty i fundusze

Tak wygląda nowy samochód patrolowo-gaśniczy zakupiony przez Lasy Państwowe dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych.

Zasoby leśne

„Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa"

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Lasy nadleśnictwa Cybinka ze względu na jednorodne drzewostany sosnowe (93,5 %), nieliczne cieki wodne, szkodniki owadzie, grzybowe, gryzonie i presję zwierzyny łownej, są podatne na czynniki szkodotwórcze. Szkody wyrządzone są także przez przyrodę nieożywioną (długotrwałe susze, pożary, silne wiatry, wysokie lub niskie temperatury itp.)

Ochrona przyrody

Serdecznie zapraszamy do posłuchania audycji w każdą ostatnią środę miesiąca od godz. 20.00 !

Użytkowanie lasu

Od wieków ludzie wykorzystywali las jako źródło budulca – drewna. Także inne bogactwa leśne służyły kolejnym pokoleniom. Owoce leśne, grzyby, zioła, miód, torf leśny, glina , a wreszcie mięso, skóry i kości zwierząt to bogactwo, którym las darzy nas do dzisiaj.

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jest nauką, która zajmuje się organizacją przebiegu produkcji w gospodarstwach leśnych, tak aby następował zarówno stały wzrost produkcji, jak również wzrastała społeczna użyteczność lasów.

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Certyfikaty

„Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa"

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Obowiązkiem właściciela lasu, wynikającym z ustawy o lasach jest m.in. zachowanie roślinności leśnej, odnawianie jej, pielęgnacja, ochrona lasu, zwalczanie szkodników.