Aktualności

„Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko. Stop! Nie wypalaj – nie zabijaj".

Wydarzenia

W dniu 08.04.2017 roku, odbyły się VII Gminne Ćwiczenia Jednostek OSP z terenu gminy Cybinka, pod nazwą ‘'Koziczyn 2017".

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

„Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa"

Oferta łowiecka

Na terenie nadleśnictwa Cybinka znajduje się 6 obwodów łowieckich. 5 z nich jest dzierżawionych przez Polski Związek Łowiecki. Ośrodek Hodowli Zwierzyny należy do nadleśnictwa.

Zagrożenie pożarowe

Lasy Nadleśnictwa Cybinka charakteryzują się najwyższym, I stopniem zagrożenia pożarowego. Największe natężenie występowania pożarów ma miejsce w okresie wczesnej wiosny wskutek niekontrolowanego wypalania traw na gruntach nieleśnych oraz w sezonie letnim ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ścioły leśnej.

RODO

RODO w Lasach Państwowych - Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych